NAŠE ODBORNOST

“V harmonii s přírodou…”

Aniž bychom se zařadili mezi bioproducenty, nikdy jsme při odplevelování ani hnojení našeho vinohradu nepoužívali chemické prostředky.

Především z vlastního přesvědčení a později i na základě jistoty získané dlouholetými zkušenostmi jsme byli vůči nim vždy opatrní. Úcta ke všemu živému je jednou z našich hlavních zásad a vždy provázela naše počínání. Věříme, že je to jediný způsob, jak ochránit celý svět spojený s vínem.

Jestliže prostředí, v němž se rodí a zraje rostlina, respektujeme, její plody budou obsahovat veškerou nezbytnou energii pro jejich kvalitní uchování a pro zpracování vína.

Jinak řečeno, vyvážené vinice dávají vyvážené víno, které se dělá samo. Jediné, co je potřeba udělat, je umět mu naslouchat…. od toho momentu termín “pěstování vína” nabývá smyslu.