Představujeme naše zkušenosti.

V harmonii s přírodou...

Aniž bychom se zařadili mezi bioproducenty, nikdy jsme při odplevelování ani hnojení našeho vinohradu nepoužívali chemické prostředky.

Především z vlastního přesvědčení a později i na základě jistoty získané dlouholetými zkušenostmi jsme byli vůči nim vždy opatrní. Úcta ke všemu živému je jednou z našich hlavních zásad a vždy provázela naše počínání. Věříme, že je to jediný způsob, jak ochránit celý svět spojený s vínem.

Jestliže prostředí, v němž se rodí a zraje rostlina, respektujeme, její plody budou obsahovat veškerou nezbytnou energii pro jejich kvalitní uchování a pro zpracování vína.

Jinak řečeno, vyvážené vinice dávají vyvážené víno, které se dělá samo. Jediné, co je potřeba udělat, je umět mu naslouchat…. od toho momentu termín "pěstování vína" nabývá smyslu.

Naše červená vína jsou školena 18 měsíců před stočením, fermentují svépomocí vinných kvasinek z hroznů, později díky vlastním fermentům. Půl roku víno zraje v betonových tancích a následujících 12 měsíců dozrává v dubových sudech, aniž by sudová chuť vína převažovala. Po stočení vína do láhví je uskladněno v podzemí, v původním kamenném lomu, který je díky stále teplotě a klidu ideálním místem pro dovršení pozvolného školení vína.

Pro upřesnění ještě nutno dodat, že tato červená vína jsou čiřena přirozeně, bez odkalování a filtrace. Hladina SO2 se pohybuje na hranici minima, čili zhruba na polovině povoleného maximálního množství.

Un verger vous proposant des agrumes variées.

Naše savoir faire